اجرای عملیات زراعت چوب در شهرستان دهگلان

اجرای عملیات زراعت چوب در شهرستان دهگلان

اجرای عملیات زراعت چوب در شهرستان دهگلان

رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری دهگلان از اجرای عملیات زراعت چوب در اراضی شخصی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار کردتودی از دهگلان، بهزادشریفی پور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهگلان اظهارداشت: در راستای سیاستهای سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کردستان درنظردارد نهال رایگان صنوبردر اختیار کشاورزان شهرستان واستان قرارادهد.

وی افزود: اجرای این عملیات جهت تأمین چوب مورد نیازکارخانه های چوب و کاغذ و کاهش فشار برجنگلهای طبیعی با کشت گونه های سریع الرشد است.

شریفی پور گفت: اداره کل منابع طبیعی کردستان به هرکدام از کشاورزان و بهره برداران جهت اجرای عملیات زراعت چوب دراراضی شخصی حداقل در سطح یک هکتار صنوبر رایگان در اختیارشان قرار می دهد.

وی با بیان اینكه توسعه كشت صنوبر در مناطق مستعد علاوه بر دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موجب كاهش فشار به جنگل های شمال كشور می شود، افزود: این گونه درختان بدلیل رشد سریع و سازگاری بالا با محیط، برای رفع نیاز چوبی كشور بسیار مناسب بوده و در تمام صنایع خرد كاربرد دارد.