ابعاد استاندارد ترمووود

ایعاد ترموود-UT

سازمان جهانی ترمووود ، در مورد ابعاد ترمووود به یک استاندارد سازی عمومی در سطح جهانی رسیده است و
تمامی کارخانه های تولید ترمووود در دنیا از دستورالعمل یکسانی پیروی کنند و ابعاد ترمووود را با ضخامت های همسان تولید میکنند.
بر اساس این یکسان سازی ابعاد ترمووود در جهان که بوسیله سازمان بین المللی ترمووود شکل گرفته است.
متداول ترین ابعاد ترمووودی که در ایران استفاده می شود شامل مقاطع و ابعاد ذیل می باشد:

1- اس اچ پی (SHP)

مقطع SHP به صورت چهار تراش ساده می باشد.
ابعاد SHP:
92*16 , 117*19 , 118*20 , 119*20 , 113*21 , 132*21 , 92*26, 117*26, 68*42 , 92*42, 140*42
چوب ترمووود اس اچ پی شامل انواع گونه های درختان می باشد که در ایران بیشتر از درخت کاج(PINE)
وعش یا همان زبان گنجشک(ASH) استقبال بیشتری شده است و مصرف عمومی تری دارد.
کاربرد SHP:
بیشتر جهت نما و کف و پله و به عنوان چوب سونا می باشد.

ایعاد ترموود-دک

2- دک (DECK)

مقطع DECK نیز مانند SHP به صورت چهار تراش ساده می باشد با یک تفاوت که بر روی چوب ترمووود دک شیارهایی به صورت موازی قرار گرفته است.این ابزاری کاری که بر روی چوب دک انجام گرفته است خاصیت آنتی اسلپ بودن به آن داده است و مانع از ایز خوردن افراد در محل های خیس و مرطوب می گردد.
ابعاد چوب ترموDECK:
چوب ترمووود دکینگ را باید حتمآ از ضخامت بیست میلی متر باشد و کمتر از آن ضخامت تحت هیچ شرایطی تولید و استفاده نمی شود.
کاربرد DECK:
ترمووود دک فقط جهت کف سازی محوطه های باز مورد استفاده قرار می گیرد.البته با توجه به میزان شلوغی و رفت و آمد فشاری که ممکن است بر روی دک وارد آید بهتر است تا از ترمووود عش که از استحکام بالایی برخوردار است استفاده گردد.

3- یو تی وی (UTV)

ترمووود UTV دارای فاق و زبانه می باشد که محل نری آن یک زاویه باز کوچک وجود دارد.
بعضی از انواع UTV نیز وجود دارد که در قسمت پشت آن تعدادی شیار نیمه عمیق وجود دارد که این شیارها باعث جلوگیری از تاب خوردن طولی ترمووود در زمان بعد از نصب می باشد.
ابعاد ترمووود UTV:
ابعاد این نوع ترمووود بیشتر در ضخامت های شانزده میلیمتر تا بیست میلی متر می باشد.
کاربرد UTV:
مقطع UTV فقط جهت نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی ساختمان به کار برده می شود.

ایعاد ترموود-UTV

4- یو تی اس (UTS)

چوب ترموود UTS تمام مشخصات ابعاد ترمووود UTV را دارا می باشد بجز اینکه در این مقطع در ناحیه نری آن نه به شکل زاویه باز بلکه به شکل زاویه قایم و نود درجه می باشد.
تمام ابعاد ترمووود UTS نیز همانند تعریف ترمووود utv می باشد.