شرکت آس پروفیل(ASP)

دیوارکوب آس پروفیل
 • نام مدیر :

  آقای رستگار

 • ایمیل مدیر :

  rastegar_13@yahoo.com

 • مسئول فروش :

 • ایمیل مسئول فروش :

 • تلفن :

  77657613-4

 • فکس:

  77657613

 • موبایل :

 • آدرس :

  شهرک صنعتی چهاردانگه , خیابان 24

 • آدرس سایت :

  www.asprofile.com

 • رزومه :

  آس پروفیل تولید کننده انواع بروفیل MDF با روکش PVC،پارکت،کفپوش PVC،قرنیز،قاب،تاج،تاشو،میت
  اسکوتی، گرده،دیوارکوب،لب پله،تایل گچی و PVC و قرنیز آبندی

  تاج:

  پهنای هر شاخه: 7/7 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:260 سانتیمتر

  تاشو:

  پهنای هر شاخه: 8 و 5 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:3 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر

  پاراوان:

  پهنای هر شاخه: 7/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر

  اسکوتی:

  پهنای هر شاخه: 2/3 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:12 میلیمتر،طول هر شاخه:260 سانتیمتر

  دیوارکوب:

  پهنای هر شاخه: 20 و 25 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر

  ستون:

  پهنای هر شاخه: 8/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8/4 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر

  روکوب 47:

  پهنای هر شاخه: 7/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:260 سانتیمتر

  روکوب 32:

  پهنای هر شاخه: 2/3 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر

  قاب:

  پهنای هر شاخه: 7/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:266 سانتیمتر

  قرنیز asp 98:

  پهنای هر شاخه: 5/8 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:266 سانتیمتر
  لبه:
  پهنای هر شاخه: 2/3 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:25 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  میانه:
  پهنای هر شاخه: 4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:12 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  لب پله:
  پهنای هر شاخه: 5/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  قرنیز asp 916:
  پهنای هر شاخه: 7/8 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  قرنیز گلدار:
  پهنای هر شاخه: 7/8 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  قرنیز 716:
  پهنای هر شاخه: 5/6 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  کرکره آبشاری:
  پهنای هر شاخه: 7/9 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  گرده:
  پهنای هر شاخه: 4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:12 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  میت:
  اندازه: 200*300 ،وزن:2 کیلو گرم،تعداد در بسته:20 عدد

کالیته رنگ شرکت آس پروفیل