شرکت آس پروفیل

دیوارکوب آس پروفیل
 • نام مدیر :

  آقای رستگار

 • ایمیل مدیر :

  rastegar_13@yahoo.com
 • مسئول فروش :

 • ایمیل مسئول فروش :

 • تلفن :

  77657613-4
 • فکس:

  77657613
 • موبایل :

 • آدرس :

  شهرک صنعتی چهاردانگه , خیابان 24

 • آدرس سایت :

  www.asprofile.com
 • رزومه :

  آس پروفیل تولید کننده انواع بروفیل MDF با روکش PVC،پارکت،کفپوش PVC،قرنیز،قاب،تاج،تاشو،میت
  اسکوتی، گرده،دیوارکوب،لب پله،تایل گچی و PVC و قرنیز آبندی
  تاج:
  پهنای هر شاخه: 7/7 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:260 سانتیمتر
  تاشو:
  پهنای هر شاخه: 8 و 5 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:3 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  پاراوان:
  پهنای هر شاخه: 7/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  اسکوتی:
  پهنای هر شاخه: 2/3 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:12 میلیمتر،طول هر شاخه:260 سانتیمتر
  دیوارکوب:
  پهنای هر شاخه: 20 و 25 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  ستون:
  پهنای هر شاخه: 8/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8/4 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  روکوب 47:
  پهنای هر شاخه: 7/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:260 سانتیمتر
  روکوب 32:
  پهنای هر شاخه: 2/3 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  قاب:
  پهنای هر شاخه: 7/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:266 سانتیمتر
  قرنیز 98:
  پهنای هر شاخه: 5/8 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:266 سانتیمتر
  لبه:
  پهنای هر شاخه: 2/3 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:25 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  میانه:
  پهنای هر شاخه: 4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:12 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  لب پله:
  پهنای هر شاخه: 5/4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  قرنیز 916:
  پهنای هر شاخه: 7/8 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  قرنیز گلدار:
  پهنای هر شاخه: 7/8 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  قرنیز 716:
  پهنای هر شاخه: 5/6 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:16 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  کرکره آبشاری:
  پهنای هر شاخه: 7/9 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:8 میلیمتر،طول هر شاخه:366 سانتیمتر
  گرده:
  پهنای هر شاخه: 4 سانتیمتر ،ضخامت هر شاخه:12 میلیمتر،طول هر شاخه:280 سانتیمتر
  میت:
  اندازه: 200*300 ،وزن:2 کیلو گرم،تعداد در بسته:20 عدد

کالیته رنگ شرکت آس پروفیل