چوب ملچ

چوب ، چوب ملچ،ملچ

صنایع چوب ملچ, چوب درخت ملچ, کاربرد چوب ملچ, قیمت چوب ملچ, مشخصات چوب ملچ, فروش چوب ملچ, خصوصیات چوب ملچ,
رنگ چوب ملچ, کابینت با چوب ملچ

مشخصات کلی چوب ملچ:

چوب ملچ از گونه های درخت نارون و از نوع درختان روزنه ای می باشد. در درون دارای چوب قهوه ای روشن تا قهوه ای متمایل به قرمز می باشد. چوب ملچ بدون بو و طعم است اما در بیرون گاهی اوقات دارای بویی جزئی است.از جمله چوب های زیبا، خوش نقش و دکوراتیو ایران می باشد. در درجه اول مناسب برای صنایع روکش سازی می باشد، همچنین ساخت تخته چند لایه، درهای ماسیو (چوب خالص)، ادوات ورزشی و خراطی پایه ها و نرده ها کاربرد دارد. ملچ چوبی نیمه سنگین و نیمه سخت، راست تار و خوشکار با قابلیت تورق عالی است.

مزایا چوب ملچ:

  1. درشت‌بافت، نیمه‌سخت و نیمه‌سنگین
  2. بادوام ونسبت به خمش مقاوم

مشخصات فنی چوب ملچ:

میانگین وزن خشک چوب ملچ : 12% (625 kg/m³)

سختی چوب ملچ : (3830 N)

مقدار الاسیته از هم گسیختگی چوب ملچ: ( 89.7 MPa )

آلاسیته چوب ملچ : (10.28 GPa)

استحکام به خورد شدگی چوب ملچ : (43.9 MPa)

انقباض اعوجاجی چوب ملچ : شعاعی (4.9 %)

مماسی (8.9 %)

حجمی (13.8 % )

نسبی (1.8)

از ویژگی های ساختاری چوب ملچ می توان به بافت درشت، نیمه سخت و نیمه سنگین، مقاوم در برابر خمش و نسبتا با دوام در مقابل ضربه و قابلیت تورق عالی است.از این چوب عمدتا در ساختمان های چوبی، در و پنجره، قایق سازی و مبلمان استفاده می شود. چوب ملچ از انواع چوب های زیبا، دکوراتیو و خوش نقش در کشور می باشد که در درجه اول برای صنایع روکش سازی مناسب می باشد.