صفحه کابینت سرخ چوب

صفحه کابینت سرخ چوب

مشخصات فنی صفحه کابینت سرخ چوب :

نام صفحه کابینت: سرخ چوب/ Red wood
ضخامت صفحه کابینت:۳۲ ,۶۴,۴۸میلیمتر
عرض صفحه کابینت:۶۰ سانتیمتر الی ۹۰ سانتیمتر
طول صفحه کابینت: ۴۱۰ سانتیمتر و۳۶۰ سانتیمتر