400 هزار اصله نهال در گلستان تولید شد

400 هزار اصله نهال در گلستان تولید شد

400 هزار اصله نهال در گلستان تولید شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: 400 هزار اصله انواع نهال های پهن برگ و سوزنی برگ از سوی اداره جنگل کاری و پارک های اداره کل برای توسعه فضای سبز و زراعت چوب تولید و توزیع شده است.

اخبار صنایع چوب, اخبار صنعت چوب, اخبار چوب و کاغذ

به گزارش یکشنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل ابوطالب قزلسفلو افزود: از بیشترین نهال های تولید شده اکالیپتوس با 95 هزار اصله، صنوبر با 93 هزار اصله و سرو نقره ای گلدانی به تعداد 60 هزار اصله بوده است.
وی سایر نهال های تولیدی را از گونه های چنار، زربین گلدانی، سنجد تلخ، بروسیا گلدانی، سرو خمره ای، سرو شیرازی، ون خیابانی، اقاقیا و داغداغان ریشه ای نام برد.
به گفته وی هزینه تولید نهال های مذکور دو میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح صیانت بوده است.
وی ادامه داد: نهال های تولید شده بین ستاد (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری) و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های گرگان، کردکوی، بندرگز، آق قلا، علی آبادکتول، رامیان، آزادشهر، گنبدکاووس، مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه تقسیم شده است.
برنامه زراعت چوب و کاشت گونه های سریع الرشد به ویژه صنوبر و اکالیپتوس موجب کاهش فشار به جنگل، تأمین بخشی از نیاز کارخانجات، ایجاد مشاغل مولد، کسب درآمد برای روستاییان، حفظ خاک، جلوگیری از بروز انواع فرسایش، به حداقل رساندن خطر سیلاب ها و گسترش فضای سبز می شود.
منابع طبیعی گلستان شامل یک میلیون و 397 هزار هکتار اراضی ملی، 452 هزار هکتار جنگل، 862 هزار هکتار مرتع، 26 هکتار بیابان، 20 هزار هکتار اراضی ساحلی و 62 هزار هکتار اراضی موات است.