12 بوستان جنگلی مازندران برای روز طبیعت آماده شد

12 بوستان جنگلی مازندران برای روز طبیعت آماده شد,اخبار چوب , خبر چوب , اخبار صنعت چوب , صنعت چوب و کاغذ

12 بوستان جنگلی مازندران برای روز طبیعت آماده شد

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت که 12 بوستان جنگلی در استان برای استفاده شهروندان مازندرانی و گردشگران نوروزی در روز طبیعت آماده شده است

12 بوستان جنگلی مازندران برای روز طبیعت آماده شد,اخبار چوب , خبر چوب , اخبار صنعت چوب , صنعت چوب و کاغذ

حمدرضا عزیزکمالی وسعت بوستان های جنگلی مازندران را حدود پنج هزار و 558 هکتار اعلام کرد و افزود : پارک جنگلی نور با سه هزار و 600 هکتار و وجود گونه های شاخص جنگلی یکی از بزرگ ترین پارک های جنگلی در منطقه خاورمیانه است.
وی همچنین از کاهش قاچاق چوب در عرصه های جنگلی این منطقه خبر داد و علت آن را علاوه بر تقویت یگان های حفاظت ، حس مسئولیت پذیری مردم در حفاظت از عرصه های جنگلی برشمرد
.معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری ، حفظ و حراست از عرصه های جنگلی و مرتعی استان را وظیفه همه مردم و استفاده کنندگان از این مواهب الهی و خدادادی دانست.
وی گفت : روز طبیعت به نوعی دوستی مردم با طبیعت است و انتظار از همه مردم هم این است در روز سیزده به در امسال بهترین حفاظت و مراقبت را از جنگل ها و پارک های جنگلی داشته باشند.
او یادآور شد : متاسفانه همه ساله و پس از بازدیدهای میدانی پس از 13 فروردین در جنگل ها و پارک های جنگلی استان ، شکستن شدن شاخه درختان و ریختن و رهاکردن انبوه زباله در طبیعت مشاهده شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، با بیان این که ترویج و گسترش فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی امری مهم و ضروری است، گفت: ضرورت دارد خانواده ها نقش آفرینی شایسته ای در حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ای همگانی داشته باشند.