کنفرانس پایداری جنگل و صنعت با شعار تجارب جهانی– راهبرد ملی برگزار شد

چوب ، انواع چوب ، تخته چوب ، قیمت چوب ، کاربرد چوب ، چوب ایرانی ، چوب روسی

کنفرانس پایداری جنگل و صنعت با شعار تجارب جهانی– راهبرد ملی برگزار شد

کنفرانس پایداری جنگل و صنعت با شعار تجارب جهانی– راهبرد ملی عصر پنجشنبه در تهران برگزار شد

اخبار صنایع چوب, اخبار صنعت چوب, اخبار چوب و کاغذ

به گزارش پانا، صالح نیا معاون وزیر در امور صنایع در این کنفرانس نیاز روز افزون کشور به صنایع چوب و زنجیره تولید با توجه به افزایش جمعیت را قابل توجه دانست و گفت : امروز بسیاری از کشورها این صنعت را توسعه داده و مواد اولیه شان را از طریق جنگل ها دریافت می کنند.
صالح نیا شعار این کنفرانس را در همین راستا اعلام کرد و افزود : نیاز روزافزون ما به این صنایع باعت می شود سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال افزایش پیدا کند برای این توسعه نیازمند چنین کنفرانس هایی هستیم.توجه به ظرفیت اکولوژیکی مدیریت پایدار جنگل باید موردی باشد که به شدت مورد احتمام قرار گیرد.
به گفته وی،توانایی های اکولوژی در کشورها در مناطق مختلف به اشکال گوناگون است.طرح های موجود جنگلداری به صنایع دولتی وابسته نیستند و اگر با بهره برداری اصولی از منابع طرح ها به نتیجه برسند شکل مطلوبی پیدا می کنند.
صالح نیا خاطر نشان کرد: مجری های طرح های جنگلداری پلی هستند بین صنعت و جنگل صنایع مربوط به جنگل عملکرد بهتری نسبت به موضوع پایداری جنگل داشته اند چون نیاز این پایداری را احساس کرده اند.عوامل تخریب این جنگل ها باید مورد بررسی قرار گیرد.
جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری نیز در این کنفرانس گفت: با انجام زراعت چوب مواد مورد نیاز صنعت سلولزی فراهم می شود اگر برداشت چوب انجام می گیرد برداشت از جنگل منوط به طرح های جنگل داری باشد.
وی افزود: 6.5 میلیون متر مکعب چوب خام مورد نیاز صنایع کشور است اخیرا به 26 واحد صنایع سلولزی مجوزاهدا شده که این واحدها 5.5 میلیون متر مکعب چوب نیاز دارند که البته موافقت نامه اصولی اینها بر مبنای واردات است و 14 درصد آن از طریق طرح های جنگلداری 10 درصد محل واردات و 76 درصد زراعت چوب،باغات و ضایعات چوبی قرار است تامین شود.
جلالی گفت: 220 هکتار از اراضی کشور زراعت چوب می شود که به نوبه خود می توان 75 درصد از نیازهای چوبی کشور را تامین کند که می بایست با ایجاد انگیزه های لازم به تولید کنندگان ،سرمایه گزاری های جدیدی در این بخش صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر زراعت چوب کشت فرا سرزمینی،واردات چوب در قالب قرنطینه میتواند یه صنعت سلولوزی کمک کند.
جلالی گفت:بابیان ساده می توان حداکثر 10-15 درصد مواد اولیه صنایع چوبی کشور را از جنگل های ایران تهیه کرد و مابقی می بایست به سمت زراعت چوب سوق داده شود.