بزرگترین ماشین ایران را یک معلول ساخت / اقدام و عمل

بزرگترین ماشین ایران را یک معلول ساخت / اقدام و عمل,اخبار چوب , خبر چوب , اخبار صنعت چوب , صنعت چوب و کاغذ

بزرگترین ماشین ایران را یک معلول ساخت / اقدام و عمل

در سال 1395 در گچساران ماشین چوبی ساخته شد که لقب بزرگترین ماشین چوبی ایران یا شاید دنیا را به خودش اختصاص داد. این ماشین می تواند نماد صنعت خودرو و صنعت چوب و صد البته صنایع دستی باشد که این روزها در پارک دوستی گچساران است. از این ماشین چوبی تنها یک عدد ساخته شده است و قیمت آن نیز نزدیک به 35 تا 60 میلیون تومان براورد شده است. این ماشین چوبی در ابعاد یک ماشن واقعی ساخته شده است.

بزرگترین ماشین ایران را یک معلول ساخت / اقدام و عمل,اخبار چوب , خبر چوب , اخبار صنعت چوب , صنعت چوب و کاغذ

در سال 1395 در گچساران ماشین چوبی ساخته شد که لقب بزرگترین ماشین چوبی ایران یا شاید دنیا را به خودش اختصاص داد. این ماشین می تواند نماد صنعت خودرو و صنعت چوب و صد البته صنایع دستی باشد که این روزها در پارک دوستی گچساران است. از این ماشین چوبی تنها یک عدد ساخته شده است و قیمت آن نیز نزدیک به 35 تا 60 میلیون تومان براورد شده است. این ماشین چوبی در ابعاد یک ماشن واقعی ساخته شده است.

بار دیگر به سراغ “فردین کریمی” همان جوان خوش ذوق و هنرمند ناشنوای گچسارانی آمدیم همان جوانی که با دنیای پر از سکوتش، با همه آنچه هنر دست و پنجه اش است توانایی اش را فریاد می زند .

برای فردین حتی ارتباط با دنیای پردغدغه آدمها ، برای او که نمی شنود و تکلم نمی کند پر ازهیجان و استعداد و هنر است.

کارهای هنرمندانه وشگفت از چوب و ژرفای هنری که کلمات را در چوب آمیخته به کلام مطلق و شنیدن توانایی اش کرده است ؛وفردین این روزها در گیر و دار طراحی و ساخت بزرگترین خودروی چوبی در ایران و شاید به نوعی حتی در جهان بوده است و شبانه روز به همراه دوستانش در تلاش بوده است تا مدل قدیمی خودروی “وانت شورولت” را با چوب پیاده کند.

حال زحمات این جوان معلول گچسارانی به ثمر نشسته و ماشینش در گچساران خودنمایی می کند و روحیه اقدام و عمل معلولین را فریاد می زند.